Hatori Hanso

Description:
Bio:

Hatori Hanso

Chosens kenshinhimurahb kenshinhimurahb